Trendovi izgradnje dolaze i prolaze. Samo istinski klasik kao Biber ostaje.

Trendovi gradnje dolaze i prolaze. Samo istinski klasik kao Biber ostaje
U početku bejahu vatra i pečena glina! A onda je došao Biber – crep koji je nadživeo sve trendove izgradnje – od feudalnih grofovija srednjeg veka preko habzburških krovova 19. veka do današnjih modernih zgrada. Neki kažu vraćaju se šezdesete ili osamdesete... ali kada je arhitektura u pitanju vraća se samo Biber!

Izum opeke

Opeka je jedinstveni prirodni materijal kojeg odlikuju dug životni vek i tradicija. Sirovina je čista glina koja se nakon iskopa oblikuje, suši i potom peče na preko 1000°C. Obrada gline stvara savršen materijal koji prirodno diše i omogućava prijatne životne uslove.

Rani istorijski nalazi

Dokazana upotreba opeke doseže iz doba Etrušćana, čak 800 godina pre naše ere. Najraniji tip krovnog pokrivača bio je u obliku ravnih ploča, no nakon duge evolucije razvio se u 12. veku oblik Biber crepa.

Prvi Biber – ovekovečen na freski

Dokazi o postojanju Biber crepa na ovim prostorima javljaju se u zapisima profesora Fistra koji spominje pojavljivanje Bibera na freski Janeza Aquile u Martjancima koja datira iz 1392. godine! S razvojem industrijske proizvodnje u 19. veku napredovala je i proizvodnja vučenih crepova te su se razvile prve prirodne tehnike bojenja crepa.

Omiljeni krov Habsburgovaca

Značajnija proizvodnja Biber crepa na ovim prostorima započela je i razvila se u vreme Austro-Ugarske monarhije kada su brojni istorijski objekti prekriveni upravo Biber crepom.

Moderna upotreba bezvremenskog crijepa

Proizvodnja Biber crepa razvijala se i menjala kroz vekove da bi danas Biber imao šarenolike oblike i boje, prilagođene kako obnovi istorijskih zgrada tako i modernoj izgradnji. Biber je danas svuda – na krovovima modernih biblioteka i škola, stambenih zgrada i porodičnih kuća... Rado je viđen gost u nacrtima savremenih arhitekata.