Tondach sistemska rešenja za krov

Tondach detaljna rešenja za krov
Tondach nudi razna rešenja za novogradnju i sanaciju. Ovde imate kompletan pregled orginalnih sistemskih rešenja.

Molimo Vas da mišem prođete preko markirnih tačaka (1-10) na grafici. Na taj način možete bliže saznati informacije o našim Tondach sistemskim rešenjima za krov.

Tondach detaljna rešenja za krov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rešenja za sleme/greben i ventilacija krova

Tondach ventilaciona traka za sleme/greben osigurava siguran i lep završetak krova.

Slemeno-grebeni elementi su sigurni, lepi i omogućavaju potrebnu ventilaciju krova. Elementi za ventilaciju krova dopuštaju Vašem krovu da nesmetano diše i na taj način sprečavaju stvaranje štete od vlage i gljivica. Kopče za slemenjake upotpunjuju rešenje za sleme/greben.

Osvetljenje i izlaz na krov

Tondach nudi elegantna, jedinstvena i funkcionalna rešenja osvetljavanja te mogućnosti izlaza na krov za sve vrste crepova

Završetak krova

Po meri izrađeni keramički pribor nudi savršene i lepe krovne završetke.

Tondach opšivni crepovi stvaraju estetske savršene završetke krova. Opšivni crep takođe štiti od prodora vode u krovnu konstrukciju.

Zaštita od snega

Tondach sistemi za zaštitu od snega su sastavni deo rešenja za Vaš krov.

Sigurnost i zaštita ispod krova kao i na krovu je prioritet. Celokupni Tondach Tuning asortiman je prilagođen svakoj vrsti crepa posebno. Proizvodi za zaštitu od snega nude sigurnost prema najnovijim normama.

Sekundarno krovište

Tondach Tuning rešenja za sekundarni krov

Tondach krovne folije stvaraju površinu koja štiti od prodora vode u unutrašnjost krova. Tondach Tuning krovne folije su troslojne, sa ugrađenim trakama za pričvršćivanje, mogu biti do 3 meseca nepokrivene i otporne su na temperature do 100° C.

Nosači solarnih ploča

Za pričvrščivanje solarnih ploča i panela

Tondach sistemsko rešenje za pričvršćivanje ploča, panela i kolektora. Modul za pričvršćivanje odgovara svim Tondach crepovima.

Sistemi za ventilaciju

Siguran prodor kroz krov

Prodori kroz krov su posebna vrsta izazova kod svih krovova. Tondach sistemsko rešenje sa crepom za prodor, lepilom i manžetnama za zaptivanje sprečava oštećenja koja su prouzrokovana vlagom. Sa spoljne strane vizuelno usklađen, sa unutrašnje tehnički povezan a pre svega ne propuštajući vazduh i vetar, predstavlja idealno rešenje.

Zvršetak krova - slemenjak

Po meri izrađeni keramički pribor nudi savršene i lepe krovne završetke.

Tondach opšivni crepovi stvaraju estetske savršene završetke krova. Opšivni crep takođe štiti od prodora vode u krovnu konstrukciju.

Metalni snjegobrani

Tondach metalni snegobrani su uslov za sigurnost Vašeg krova

Tondach snegobrani su neophodni za sigurnost Vašeg krova. Štite od nekontroliranog klizanja snega sa krova.

Zaštita od vremenskih nepogoda

Tondach kopče protiv nevremena nude sigurnost prema najnovijim normama.

Povezani članci