Ventilacija

Tondach sistemska rješenja ventilacija
Voda uvijek pronađe svoj put, no porozan materijal i optimalan protok vazduha sprečavaju zadržavanje vlage. Tondach crepovi su od glinenog, poroznog materijala koji vrši difuziju vlage i vazduha koji sadrži vodenu paru iz unutrašnjosti objekta u atmosferu.

Na taj način vaš krov diše. Upravo iz tog razloga glineni crepovi su neuporedivo bolji od drugih. Temperaturom pečenja iznad 1.000°C povećava se kompaktnost glinene mase pa se glineni krov pretvara u vodonepropusnu, ali paropropusnu membranu. Ventilacionim kanalima omogućava se strujanje vazduha od strehe prema slemenu, neophodno za sušenje krova i temperaturnu postojanost.

Kako bi vazduh neometano strujao potrebno je na njegovom izlazu osigurati minimalno polovinu ventilacione površine koja je ostvarena na njegovom ulazu.

Prednosti Tondach rešenja za sleme, greben i ventilaciju:

  • Brza i jednostavna ugradnja.
  • Optimalan protok vazduha i disanje krova.
  • Difuzija vode i vodene pare iz prostora u okolinu.
  • Temperaturna postojanost.

Povezani članci