Građevinska knjiga

Wienerberger tehnička podrška
U građevinsku knjigu upisuju se tačni podaci o izmenama i količinama stvarno izvedenih radova po odgovarajućim stavkama iz troškovnika i služi kao dokaz (dokument) za obračun i naplatu radova.

  • Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu.
  • Građevinska knjiga vodi se u jednom primerku na način da svaka stavka iz troškovnika ima svoj zasebni list.
  • Po završnom konačnom obračunu svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju investitoru.
  • Podatke za građevinsku knjigu zajednički prikupljaju nadzorni inženjer i šef radova izvođača, te krajem meseca upisuju količine radova izvršene u tom mesecu sa računskim obrazloženjem tih količina i potpisuju verodostojnost tih podataka.
  • Sve količine navedene u građevinskoj knjizi koje se naknadno ne mogu proveravati, a overio ih je nadzorni inženjer, smatraju se konačno utvrđenim količinama.
  • Po potrebi u građevinsku knjigu ucrtavaju se i odgovarajuće skice.
  • Sve ispravke u građevinskoj knjizi moraju biti obostrano potpisane.

 

Povezani članci