Građevinski dnevnik

Wienerberger gređevinski dnevnik
Pri gradnji građevine, tj. o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevinska dozvola izvođač je obvezan voditi građevni dnevnik.

Građevni dnevnik je dokument o toku gradnje kojim se dokazuje usklađenost uslova i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtevima iz glavnog projekta, izvođačkog projekta, propisa i normi.

Ako u gradnji učestvuju dva ili više izvođača, građevni dnevnik vodi izvođač odgovoran za međusobno usklađivanje radova.

Građevni dnevnik vodi se tokom gradnje za celu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka gradnje.

Građevni dnevnik odnosno zasebni građevni dnevnik (u daljnjem tekstu: dnevnik) vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju odnosno pojedine radove (glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i šef gradilišta).

Odgovorna osoba koja vodi gradnju i glavni nadzorni inženjer odnosno nadzorni inženjer potpisom na svakoj stranici overavaju tačnost upisanih podataka u dnevniku.

Građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige sa dvostruko obeleženim stranicama (original i kopija) čija se kopija može iz knjige iscepiti.

Nadzori inženjer arhivira kod Investitora kopiju potpisanih stranica, dok drugi primerak ostaje kod Izvođača.

Podaci upisani u građevinski dnevnik ne smeju se ispravljati, menjati niti nadopunjavati. Eventualne ispravke, dopune ili promene unose se u dnevnik novim upisom.

U građevinski dnevnik se svakodnevno upisuju podaci o:

 • toku i načinu izvođenja radova kao i svi oni koji se u sledećim fazama neće moći pregledati (temeljne otvore i podloge pre nastavka radova, oplata i armatura pre betoniranja, posteljica pre izgradnje gornjeg sloja, zidani elementi prije malterisanja, instalacije pre zatvaranja izolacije, pre zatrpavanja i sl.) ,
 • uzimanju uzorka materijala za ispitivanje,
 • ispitivanjima na gradilištu,
 • rezultatima ispitivanja i atestiranja,
 • eventualnim prirodnim događajima i udesima,
 • prispeću, poreklu i kvalitetu materijala i opreme koji se isporučuju na gradilište,
 • visinskim tačkama i sl.,
 • ispitivanju terena, pregledu gradilišta po inspekcijskim organima i njihovim nalazima,
 • kao i o drugim radovima i događajima od uticaja na sigurnost i kvalitet radova.  

Takođe, upisuju se svi oni podaci koji mogu služiti kao dokaz kod obračuna izvedenih radova, kao što su podaci o:   

 • izmenama i dopunama projekta,
 • zastojima i prekidima radova,
 • radovima koji se obračunavaju u režijskim satima,
 • nepredviđenim i naknadnim radovima,
 • podzemnim vodama,
 • izmenama uslova rada,
 • broju zaposlenih i njihovoj kvalifikacionoj strukturi,
 • mehanizaciji na gradilištu,
 • kategoriji zemljišta,
 • izmenjenim uslovima rada i dr.

Povezani članci