Tondach Constant Plus Engoba braon

Presovani crep CONSTANT PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Veoma zanimljive površine daje posebnu notu objektu koji se pokriva i predstavlja pravi mamac za oko!

Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vetrom i zavejavanja suvim snegom.
Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni, a klizno letvisanje u granicama od 28-36 cm čini ga idealnim u slučaju obnavljanja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija. Postavlja se u mrežnom i naizmeničnom slogu.

Dimenzije (cm)27,2 x 44,5
Komada po kvadratu (kom/m2)12,0 - 15,5
Srednja pokrovna širina (cm)23
Letvisanje (cm)28,0 - 36,9
Preporučena dužina pokrivanja (cm)28,0-36,0
Težina po komadu (kg/kom)3,1
Način pokrivanjamrežno/naizmenično
Standardni nagib krova27°
Nagib krova sa povišenim zahtevima na sekundarni krov15°
Nagib krova sa sekundarnim krovom22°
Komada po paleti (kom/pal)280