Tondach Continental Plus Prirodno crvena

Presovani crep CONTINENTAL PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Jedan je od omiljenih crepova kako izvođača tako i investitora jer njegov oblik odlično pristaje raznim varijantama objekata.

Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vetrom i zavejavanja suvim snegom.
Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni, a klizno letvisanje u granicama od 28-36 cm čini ga idealnim u slučaju obavljanja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.

Dimenzije (cm)27,2 x 44,5
Komada po kvadratu (kom/m2)12,0 - 15,5
Srednja pokrovna širina (cm)23
Letvisanje (cm)28,0 - 36,0
Preporučena dužina pokrivanja (cm)28,0 - 36,0
Težina po komadu (kg/kom)3,1
Način pokrivanjamrežno
Standardni nagib krova27°
Nagib krova sa povišenim zahtevima na sekundarni krov15°
Nagib krova sa sekundarnim krovom22°
Komada po paleti (kom/pal)280