Važni saveti za gradnju s IZO Profi opekom

Važni savjeti za gradnju s IZO Profi opekom
Gradnja s IZO Profi opekom brza je i laka, no prilikom gradnje trebaju se slediti važni saveti.

Prekidi rada s IZO Profi opekom

Kamena vuna u Porotherm IZO Profi opeci trajno je hidrofobna i ne upija vodu. Međutim, Porotherm IZO Profi opeku punjenu kamenom vunom - kao i bilo koji građevinski materijal - potrebno je zaštititi od prodiranja vlage. Na kraju radnog dana, a posebno u periodu duže neaktivnosti vrhove zidova i prozorske parapete treba prekriti folijom ili ceradom.

Savet

Porotherm Dryfix sistem smeju koristiti samo obučeni stručnjaci građevinske firme specijalizovani za ovakvu vrstu obrade. Primenjljivost proizvoda u pogledu važećih građevinskih propisa, standarda i aktuelnih savremenih tehnika za određeni projekat, ispituje i dokazuje šef gradilišta.

Sečenje i usecanje IZO Profi opeke

Porotherm IZO Profi opeka može se rezati suva ili vlažna u svim smerovima, pomoću građevinskih testera kao što su mašine za sečenje opeke, trakaste testere ili ručne testere. Pri tome se vlakna kamene vune ne hvataju na oštrice testere: jednostavno, kamena vuna seče se zajedno s opekom. Čak se i uski spojni komadi od samo nekoliko centimetara širine, zbog svoje kompaktnosti, lako se mogu seći.

Ručno izrezivanje “šliceva” u zidu nije preporučljivo. “Šlicevi” se mogu jednostavno napraviti pomoću glodala za žljebove uz paralelnu primenu dijamantnih reznih ploča.

Otvori za električne utičnice rade se krunskom burgijom. Izbušeni materijal (krhotine opeke i kamena vuna) može se lako ukloniti.

Odlaganje otpada od sečenja

Porotherm IZO Profi opeka se sastoji isključivo od mineralnih komponenti, opeke i kamene vune. Otpad koji je nastao sečenjem može se odlagati zajedno s uobičajenim građevinskim otpadom na deponiju građevinskog otpada.

Otpad od sečenja opeke i kamenu vunu nemojte odvajati. Međutim, zbog udela kamene vune, otpad nastao sečenjem se ne smatra materijalom od samo jedne vrste (kao što je samo opeka bez ostataka maltera ili betona).

Povezani članci