FOL - N

Tondach krovne folije odgovaraju najnovijim zahtevima po standardima. U zavisnosti od nagiba krova postavlja se odgovarajuća folija K, folija S, ili folija N.

Paropropusna folija koja se može postavljati i diriktno na toplotnu zaštitu, 120 g/m2, 1 rolna 50 x 1,50 = 75 m2