Brick Award 2018

Wienerberger Brick Award 2018 - poštovanje visoko - kvalitetne arhitekture koja upotrebljava opeku

Arhitekte iz celog sveta prikazuju njihove moderne, inovativne koncepte u kojima koriste glinene građevinske materijale; blizu 600 projekata iz 44 države bilo je prijavljeno na ovogodišnjem konkursu

Pobednici Wienerberger Brick Award 2018 impresionirali su kreativnim i smelim koncepti-ma za održive životne prostore budućnosti

Wienerberger Brick Award 2018 - poštovanje visoko-kvalitetne arhitekture koja upotrebljava opeku

Arhitektura stvara i predstavlja rešenja za izazove današnje zajednice.

Beč, 28. maj, 2018. Arhitektura ima veoma važnu ulogu medijatora između ljudi i izgrađenog okruženja. U urbanim oblastima primećujemo potrebu za inovativnim rešenjima i kreiranjem atraktivnih prostora za život, kao i prostorima za rad. Arhitektura mora da inovira kroz različite oblike, materijale i koncepte. Sem estetskih rešenja, postoje stroga tehnička pravila kao i potreba za kvalitetom. Teme održivosti, kao što su energetska efikasnost i recikliranje, predstavljaju imperative što je veoma evidentno u ovom vremenu. Istovremeno, mora se voditi računa o cenovnoj pristupačnosti objekata kao bitnom elementu.

Wienerberger Brick Award podržava inovacije i kreativnost.

Wienerberger Brick Award pruža mogućnost arhitektama iz celog sveta da pokažu svoje inova-tivne projekte rađene keramičkim materijalima. Cilj je da se inspirišu arhitekte i ljudi da podele dizajnerske koncepte i istraže nove građevinske ideje. 2018. je obeležena kao osmi ciklus kako Wienerberger predstavlja ovu internacionalno uspostavljenu nagradu. Blizu 600 projekata iz 44 države bilo je prijavljeno, dok je ove godine u fokusu evropska arhitektura.

Arhitektura mora da se fokusira na ljude i njihove potrebe.

“Ovogodišnji prijavljeni projekti impresionirali su žiri inovatinim duhom i kvalitetom. Predstavljaju smele i kreativne arhitektonske koncepte za održivu gradnju prostora budućnosti. U svakom slučaju, treba imati na umu najbitniju tačku u arhitekturi – individualnost. Kada se kreira novi životni prostor se treba fokusirati na ljude koji će u njemu da žive i na njihove potrebe. Mi smo ponosni na mnoge inovativne urbane projekte koji se susreću sa izazovima koristeći prirodne keramičke građevinske proizvode sa svrhom kreiranja pristupačnih, visoko-kvalitetnih životnih okruženja”, komentarisao je Heimo Scheuch CEO Wienerberger-a.

Ove godine sedam projekata je počastvovano Wienerberger Brick Award priznanjem.

Nagrade su bile podeljene u sledećim kategorijama: Feeling at home, Living together, Working together, Sharing Public Spaces and Building outside the box. Poslednja navedena kate-gorija predstavlja inovativne koncepte i načine upotrebe opeke, nove tehnologije u građevinarstvu kao i upotrebu opeke koja je “custom-made” za specijalne projekte.

Ukupna vrednost dodeljenih nagrada bila je 34.000 evra.

Ukupan nagradni fond bio je 34.000 evra podeljen u 5 kategorija, uključujući Grand Prize i Special Prize dobitnike. Nakon završetka faze prijavljivanja nezavisni žiri u uži krug izabrao je 50 projekata. Razmatrajući ovu kraću listu, žiri sačinjen od 5 internacionalno priznatih arhitekata izabrao je pobednike Konkursa.

Westkaai Towers 5 & 6 - Brick Award 2018

Grand Prize pobednik u kategoriji Living together

Westkaai Towers 5 & 6

Lokacija: Antverpen, Belgija

Arhitekta: Tony Fretton Arhitektas, Velika Britanija

Vrsta opeke: Fasadna opeka

Locirane u Belgiji, kule su deo većeg stambenog projekta u novom razvijenom mešovitom kvartu. Zahvaljujući radu sa ciglom ukupan monumentalni izraz kombinacija je individualnih fasada.

Kunstmuseum Basel - Brick Award 2018

Grand Prize pobednik u kategoriji Sharing public spaces

Kunstmuseum Basel Extension

Lokacija: Bazel, Švajcarska

Arhitekta: Christ & Gantenbein, Švajcarska

Vrsta opeke: Glineni blokovi i fasadna opeka

Siva struktira od cigle povezana je podzemnim hodnikom sa glavnom zgradom. LED rasveta je ugrađena u reljefnu strukturu napravljenu od fasadne opeke – na ovaj način se prolaznici in-formišu o tekućim izložbama.

Atlas House - Brick Award 2018

Pobednik u kategoriji Feeling at home

Atlas House

Lokacija: Ajndhoven, Holandija

Arhitekta: Monadnock, Holandija

Vrsta opeke: Fasadna opeka

Privatni prostor za život organizovan kroz tri sprata na maloj parceli, pravi je odgovor kako životni prostor može biti dobro postavljen na malom. Unutrašnji i spoljašnji detalji napravljeni ciglom savršeno se uklapaju u ukupni izgled kuće.

Terra Cotta Studio - Brick Award 2018

Pobednik u kategoriji Working together

Terra Cotta Studio

Lokacija: Dien Phuong, Vijetnam

Arhitekta: Tropical Space, Vijetnam

Vrsta opeke: Glineni blokovi

Smešteno u podnožju reke gde bambus čuva umetničko delo od poplava. Neuobičajna perforaci-ja fasade uveliko privlači pažnju na prvi pogled ali i dozvoljava vetru da prirodno rashlađuje radni prostor. Zgrada kombinuje životni i radni prostor.

Värtan Bioenergy CHP plant - Brick Award 2018

Pobednik u kategoriji Building outside the box

San bernardo kapela - Brick Award 2018

Dobitnik specijalne nagrade u kategoriji Sharing public spaces

San Bernardo kapela

Lokacija: La Playosa, Argentina

Arhitekta: Nicolás Campodonico Estudio, San Lorenzo, Argentina

Vrsta opeke: Glineni blokovi

Kapela je locirana u argentinskoj Pampi. Na ovom mestu nema ni vode ni struje. Isključivo sunčeva svetlost i priroda determinišu atmosferu.Sunce, kroz dva drvena stuba osvetljava Hrišćanski krst na istočnom zidu jednom dnevno.

Vilanova de la Barca - Brick Award 2018

Dobitnik speciajlne nagrade u kategoriji Building outside the box

Stara crkva Vilanova de la Barca

Lokacija: Lleida, Španija

Arhitekta: AleaOlea Arhitektaure & landscape, Španija

Vrsta opeke: Fasadna opeka i crep

U 13. veku Crkva je bila uništena tokom Španskog građanskog rata. Obnova zgrade predstavljala je nesvakidašnji pristup upotrebi istorijskih građevinskih materijala. Ovaj projekat pokazuje raznovrsnost i prilagodljivost cigle i kreira jedinstveni dijalog između prošlosti I sadašnjosti.

Više informacija na www.brickaward.com

Naša misija: Mi želimo da poboljšamo kvalitet života ljudima obezbeđujući izuzetne, održive građevinske materijale kao i infrastrukturna rešenja.

Wienerberger Clay Building Materials Europe (CBME) je najveći svetski proizvođač glinenih blokova (Porotherm, Poroton), broj jedan u proizvodnji fasadne opeke (Terca) i tržišni lider za glineni crep (Koramic, Tondach) u Evropi. Keramička fasadna rešenja (Argeton) i glineni popločnici (Penter) upotpunjuju proizvodni program. Predstavništva kompanije se nalaze u 33 zemlje – zaposleno je 10.333 radnika. CBME posluje u ukupno 139 fabrika u Evropi i Indiji – obuhvatajući 67 fabrika za proizvodnju glinenih blokova, 40 fabrika za proizvodnju fasadne opeke i popločnika kao i 32 fabrike za proizvodnju crepa.

Pročitajte više o našoj misiji na našoj web stranici www.wienerberger.rs

Povezani članci